Här handlar det både om att förstå och skapa förutsättningar för rationella vardagsrutiner på golvet, och att bygga lösningar som uppfyller branschspecifika standarder för säkerhet, hygien, drift och miljö. Vi jobbar både med ombyggnad och nyprojektering av alla typer av storkök, såväl tillagnings- som mottagningskök. Tack vare en mångårig specialisering har vi kunnat bygga upp en för branschen helt unik kompetens.

storkok

Helsingborgs Lasarett är ett exempel där vi projekterat ett nytt centralkök med fokus på större flexibilitet och kvalitet.

 


kompetens Kompetens kompetens
Mirela Hodzic Storkök

Mirela Hodzic är en av vår mest erfarna ingenjörer med storkök som specialitet.

Läs mer här
Referens kompetens
Helsingborgs Lasarett Kyllösning, Centralkök

Kylmatkök för större flexibilitet där maten slutbereds i en regenereringsugn i respektive avdelningskök.

Läs mer här