Samrådshandlingar

Klicka på länkarna nedan för att ta del av samrådshandlingarna.

Samrådsinformation

Bilaga 1: Samrådsunderlag

Bilaga 2: Blankett för åsikter

Bilaga 3: Karta över kringliggande bullergenererande verksamheter

Samrådsunderlagsbilaga 1: Bullerutredning

Samrådsunderlagsbilaga 2: Hydrogeologisk utredning

Samrådsunderlagsbilaga 3: Naturvårdsinventering

Samrådsunderlagsbilaga 4: Riskanalys vibrationer

Webb-baserat samrådsmöte:

Ni når det webb-baserade samrådsmötet genom följande länk: Samrådsmöte, Microsoft Teams.   Mötet hålls klockan 16.00 den 6 juli 2021.

Skriftliga synpunkter ställs till: 

Bernhard Nowicki, handläggare tillståndsprocess
Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB
Fiskhamnsgatan 10, 414 58 Göteborg
bernhard.nowicki@ijohansson.se

Märk brev och kuvert respektive e-post med Samråd TOM Fjärås Sand & Makadam.


kompetens Kompetens kompetens
Anton Lindegren Projektledare

anton.lindegren@ijohansson.se
031-303 49 33

Läs mer här
kompetens Kompetens kompetens
Bernhard Nowicki Handläggare tillståndsprocess

bernhard.nowicki@ijohansson.se
031-303 49 21

Läs mer här