Vi har både den tekniska och juridiska kunskapen att konstruera lösningar som uppfyller olika certifierings- och myndighetskrav. Utöver VVS-projektering utför vi inventeringar, utredningar och underhållsplanering. Vi konstruerar också VVS-lösningar till specialanläggningar, som exempelvis bostäder som flyter på vatten. Vi trivs bäst när utmaningarna är som störst. Det är då du får ut mest av vår kompetens.

vvs


kompetens Kompetens kompetens
Anders Olsson | Ingenjör

Direkt nr: 036-291 11 05
Mobil nr: 0707-87 32 02
anders.olsson@ijohansson.se

Läs mer här
kompetens Kompetens kompetens
Robert Thell | Ingenjör

Direkt nr: 031-85 66 45
Mobil nr: 0707-876027
robert.thell@ijohansson.se

Läs mer här
Referens kompetens
Östanå Gymnasieskola VVS

Utföra projektering av VVS.
Beställare Eksjö Kommun Fastighetsavdelningen.

Läs mer här