Ett annorlunda uppdrag


När en tandläkarmottagning i centrala Göteborg skulle läggas ner, fick vi uppdraget att ta fram underlag inför sanering av kvicksilverkontaminerade rör. Med hjälp av gamla ritningar och mätningar utförde vår VS-ingenjör David Bjuringer beräkningar av lutning och vattenflöden.

”Våra erfarna ingenjörer sitter på otroligt mycket kunskap och har sett det mesta, men just denna typ av kartläggning var lite annorlunda, säger David.”

Som experter är en av våra viktigaste funktioner att bistå kunder i projekt där de själva saknar erfarenhet. Vi tar dig långt bortom branschens standardlösningar och trivs bäst när utmaningarna är som störst. Det är då du får ut mest av vår kompetens.

"Att skapa rätt förutsättningar inför själva saneringen av ett giftigt grundämne, känns viktigt ur ett samhälls- och miljöperspektiv."

- David Bjuringer, medverkande ingenjör