Innovation för fiskindustri på Öckerö


Fett som inte tas om hand på rätt sätt ställer till stora problem för våra avloppssystem. I Öckerö kommun samarbetar kretsloppsenheten och vatten- och avloppsenheten med insamlingen av fett från hushållen.
Sedan starten 2017 fram till 2020 samlades över fem ton hushållsfett in. När det kommer till den lokala industrin ställer kommunen extra höga krav på hanteringen av fetter.

Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå har på uppdrag av Fisk Idag på Öckerö tagit fram en skräddarsydd lösning när det kommer till fettavskiljning, automatisk provtagning och analys.
När fettet från beredningen skiljts och det renade vattnet flödar ut sker en automatisk, flödesproportionerlig provtagning. Proverna skickas till laboratoriet och analyseras sedan
på en regelbunden basis av vår miljökonsult Björn för att säkerställa att alla värden ser bra ut. Ett lyckat samarbete mellan industrin och våra ingenjörer.