Vi är mycket glada över att delta i utvecklingen av Ruddalen i Göteborg. Tillsammans med Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar vi med projekteringen av ispisten för Ruddalens skrinnarbana.