Miljö

Miljöarbete som en integrerad del av samhällsbygget


På Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå ser vi miljöarbete som en integrerad del av samhällsbygget. Den är en del av vår gemensamma välfärd. Om vi satsar på den ger den både ekonomiska och känslomässiga värden.

Bland våra erbjudanden hittar du:

Vill du vara med och skapa en hållbar framtid?

KONTAKTA OSS FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR!
Björn Synneby Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå

Miljöekonomiexpert och Analytiker av ekosystemstjänster


Björn Synneby är en av våra miljökonsulter med specialistkompetens i samhällsekonomiska analyser och utredningar på miljöområdet. Björn har tidigare gjort en samhällsekonomisk analys av ekosystemtjänster för Göteborgs stad, vilket blivit uppmärksammat av Göteborgsposten. När det finns tid och möjlighet är han gärna ute och föreläser och sprider kunskap om de värden som naturen ger oss. I bagaget har han en masterexamen i miljöekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Kontakta oss
Föreläsning

Värdet av våtmarker och ålgräsängar - vad gör vattenekosystemen för oss?

Björn Synneby är Miljöekonom och har för Göteborgs Stads räkning tittat på de större ekosystemtjänster som levereras i Göteborgs Stad, och hur stora ekonomiska värden de ekosystemen ger oss. Se Björns föreläsning om den rapport han tagit fram, och om vad som är poängen med att värdera ekosystem och prata om ekosystemtjänster.