Processkyla

En levande encyklopedi


Arbetet med VVS, och framför allt processkyla, är något som genomsyrat vår ingenjörsbyrå sedan starten 1968. Våra kundrelationer inom industrin stäcker sig över flera decennier, där vi arbetat i nära samarbete med Sveriges främsta livsmedelsproducenter.

Våra ingenjörer arbetar företrädelsevis med ammoniakanläggningar, och där vågar vi säga att det är få individer i landet som kan matcha vår erfarenhet. Kontakta oss när ni utvärderar att expandera eller renovera era industrianläggningar. Vi vet att det finns mycket att vinna av att tidigt ta in experter som kan designa systemet utefter verksamheten, så att det inte hindrar er när ni exempelvis vill justera produktionskapaciteten framöver. En väldesignad lösning hjälper er både nu och i framtiden.

Passa även på att ringa oss ifall ni har sakfrågor om livsmedelsproduktion och systemdesign. Våra seniora ingenjörer sitter på otroligt mycket värdefull information som med säkerhet är av nytta för er. Tveka inte att lyfta luren, så får du känna på att prata med en levande encyklopedi.

Är processkylan i din anläggning redo för framtiden?

Kontakta oss!
Ove Hult We Group

När erfarenhet är svårslaget


Ibland ska det bara bli rätt. Så även när man designar processkyla för en miljardindustrianläggning. I sådana fall är erfarenhet svårslaget, och Ove Hult är sannolikt den individ i Sverige som har rott i hamn flest komplexa projekt under sin karriär. Tillsammans med våra andra ingenjörer kan Ove hjälpa dig som beställare att hitta lösningar som andra inte ens hade trott var möjliga.

Har du en ammoniakanläggning i din verksamhet rekommenderar vi varmt att du slår oss en signal. Det kan mycket väl bli det bästa samtalet du gör i år.

Kontakta oss

Våra tjänster för processkyla


Projektering processkyla

Det vi inte kan om kyla är inte värt att kunna! Vi ritar och konstruerar större kyl- och värmepumpsanläggningar för exempelvis ishallar, bandybanor och process- och livsmedelsindustrier.

Projektledning

Alla projekt består av ett antal teknikleverantörer som alla är experter inom sitt område. Men ingen ser det större perspektivet och hur olika tekniklösningar kan påverka varandra. Vi ser till att säkra din slutprodukt och den tekniska funktionaliteten mellan dem, under både projektering och byggnation.

Sakkunnighet och besiktningar

Med gedigen erfarenhet av processkyla inom industrin hjälper vi dig både som sakkunniga och med besiktningar av din anläggning.