Offentliga lokaler

Att arbeta med offentliga lokaler


Sedan många år har vi arbetat med kommuner över hela Sverige för att utveckla moderna, energi- och klimateffektiva anläggningar. Att hjälpa våra kommuner att utveckla sina offentliga lokaler är uppdrag som vi utför med stolthet, och vi är väldigt nöjda över att kontinuerligt hålla ramavtal på flera olika orter. Till största del arbetar vi med förskolor och skolor.

Inom ramarna för våra olika uppdrag arbetar vi med projektering inom ventilation, VS och storkök. Tack vare vår långa erfarenhet av kyla kan vi dessutom hjälpa våra beställare med projektering av varukyla, vilket är ett uppskattat komplement till våra övriga discipliner. Utöver våra projekteringsuppdrag genomför vi även besiktningar och agerar vid behov sakkunniga inom våra områden.

En stabil partner med spets-
kompetens!

Kontakta oss!

När du vill ha någon som gjort det förr


Våra storkökskonsulter är den grupp hos oss som har högst frekvens av uppdrag från våra offentliga kunder. Tack vare detta har gruppen arbetat upp en imponerande mängd referensprojekt. Det betyder att du som beställare kan känna dig lugn när du arbetar med oss. Vi har gjort detta förut.

Kontakta oss när du behöver expertrådgivning och projekteringshjälp med allt från storkök till restaurangkök, så ser vi till att hjälpa dig hela vägen till ert drömkök.

Kontakta oss

Från idé till verklighet


Startmöte

Vi vill alltid starta våra projekt med ett startmöte, där vi får möjligheten att ta del av projektets förutsättningar, krav och prioriteringar. Efter startmötet som sker med ansvarig ingenjör tar vi fram en tidsplan och enklare skisser som beskriver vårt tankesätt för det specifika projektet. 

Detaljprojektering

När systemhandlingen är godkänd fortsätter vi med detaljprojektering där vi upprättar och fastställer planritningar tillsammans med kostchefen. När detta får ske i samråd kan vi anpassa och optimera samtliga ytor på bästa sätt och arbetsytor, diskbänkar osv. placeras utefter den specifika verksamhetens arbetsrutiner.

Systemhandling

Vi hjälper till att ta fram systemhandling där vi beskriver hur köket är tänkt att användas samt vilka ytor och utrustning som kommer att krävas.

Utrustningslista och en teknisk beskrivning

Efter godkänd planritning tar vi fram utrustningslista och en teknisk beskrivning.

Våra tjänster för offentliga lokaler


Projektering ventilation

Vi hjälper dig att projektera och designa din ventilation. Behöver du hjälp med upphandlingsmaterial, råd kring val av teknik och assistans vid byggnation? Vi kan ta dig från idé till verklighet.

Besiktningar

Vi gör slut- och garantibesiktning och ger dig som ansvarar för projektutveckling eller byggnation ett kvitto på att alla ingångna överenskommelser är uppfyllda.

Projektering storkök

Med många års erfarenhet inom storköksprojektering runt om i landet kan vi konstatera att ingen projektering är den andra lik.

Projektering VS

Vi tar dig långt bortom branschens standardlösningar och trivs bäst när utmaningarna är som störst. Det är då du får ut mest av vår kompetens.

Sakkunnighet

Komplexa projekt kräver en sakkunnig. Någon med mycket erfarenhet och djup kompetens som kan se till så att slutprodukten överträffar kraven. Någon som inte bara ser enstaka delar, utan helheten.

Projektering varukyla

Vi har arbetat med designen av varukylsanläggningar på många håll i Sverige. Koppla även in oss som storkökskonsulter för maximal utväxling.