Föreläsning - Värdet av våtmarker och ålgräsängar - vad gör vattenekosystemen för oss?


Vi vet mer och mer om naturens förmåga att binda kol och näringsämnen i skog, jord, hav och våtmarker, och om värdet av biologisk mångfald. Som ett exempel är ålgräsängar , våtmarker och andra vatten ekosystem stora kolsänka, skydd mot erosion och översvämningar, biologiska reningsverk, barnkammare för matfisk osv.

Björn Synneby är Miljöekonom och har för Göteborgs Stads räkning tittat på de större ekosystemtjänster som levereras i Göteborgs Stad, och hur stora ekonomiska värden de ekosystemen ger oss.

Björn föreläser om den rapport han tagit fram, och om vad som är poängen med att värdera ekosystem och prata om ekosystemtjänster. Arrangemanget är en del av Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland och festivalens scen på Stadsbiblioteket i Göteborg onsdag 18de oktober.

Onsdag 18 oktober 2023 – 17:00 till 17:40
Plats: Götaplatsen 2, Göteborg
Arrangör:
https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2023/oktober/vardet-av-vatmarker-och-algrasangar—vad-gor-vattenekosystemen-for-oss/

Bildkälla: Studiefrämjandet