Informationssida

Täktansökan AB Fjärås Sand & Makadam

Anton Lindegren

Projektledare

anton.lindegren@ijohansson.se
031-303 49 33

Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå

Björn Synneby

Handläggare tillståndsprocess

bjorn.synneby@ijohansson.se
031-303 49 06