Informationssida

Täktansökan AB Fjärås Sand & Makadam

Samråd gällande planerad täktverksamhet inom fastigheten TOM 4:11 i Kungsbacka kommun, Hallands län.

Samråd pågår från den 18 oktober till den 8 november 2021. Skriftliga synpunkter ska vara Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå tillhanda senast 8 november 2021 för att ingå i dokumentationen från detta samrådstillfälle.


Samrådshandlingar

Klicka på länkarna nedan för att ta del av samrådshandlingarna.

Samrådsinformation

Bilaga 1 – Samrådsunderlag

Bilaga 2 – Blankett för åsikter

Bilaga 3 – Karta över kringliggande bullergenererande verksamheter

Samrådsunderlagsbilaga 1 – Bullerutredning

Samrådsunderlagsbilaga 2 – Hydrogeologisk utredning

Samrådsunderlagsbilaga 3 – Naturvårdsinventering

Samrådsunderlagsbilaga 4 – Riskanalys vibrationer

Samrådsunderlagsbilaga 5 – Arkeologisk utredning

Skriftliga synpunkter ställs till:

Bernhard Nowicki, handläggare tillståndsprocess
Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB
Fiskhamnsgatan 10, 414 58 Göteborg
bernhard.nowicki@ijohansson.se

Märk brev och kuvert respektive e-post med Samråd TOM Fjärås Sand & Makadam.

Anton Lindegren

Projektledare

anton.lindegren@ijohansson.se
031-303 49 33

Bernhard Nowicki We Group

Bernhard Nowicki

Handläggare tillståndsprocess

bernhard.nowicki@ijohansson.se
031-303 49 21